مـــن خـــدا را دارمـــــ . . .

مـــن خـــدا را دارمـــــ . . .

رحــمت به مادرم کــه مـــرا مجلس تو بـــرد

ایـــن شــوق نوکری اثر شبر مــــادر اسـت

هـم سنگــران آلــونک

اسلایدر

۷ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است


دست نوشت :

خـــدایــا بفـهمـان کـــه بــی تـو چــه مـیشـوم.....

امــا نشـانـم نــده.......

خــدایــا به من هم بفهمان و  هم نشانم بده که  بـا تـو

چــه خــواهــم شــد.......

الهی و ربی من لی غیرک . . .

  • آلــــــو نــــــک . . .
توبه

دست نوشت :

ما آدما بعضی وقتا خیلی زود قضاوت می کنیم . . . 
  • آلــــــو نــــــک . . .

عاقد: خدا

شاهد: رسول خدا (ص)

دفتر: لوح محفوظ

مکان: عرش

عروس: کوثر

داماد: حیدر

سالروز ازدواج آسمانیشان مبارک .

**************************************************

دست نوشت :

لباس یاس بر تن کرد زهرا(س) / کنار دست او بنشست مولا

محمد خطبه خواند زهرا(س) بلی گفت / غلط گفتم بلی نه یا علی گفت . . .


  • آلــــــو نــــــک . . .

دلتنگ که می شوی دیگر انتظار معنا ندارد . . . . 

یک نگاه کمی نامهربان . . . .

یک واژه کمی دور از انتظار . . . . 

میشکند بغضت را. . . . .  

**************************************************************************************
دست نوشت : آقا جان!  

اندکی بایست..!

به نگاهت احتیاج دارم..

میدانم شرمنده ام..

امامهربان تر از تو که را بیابم..

میشود بگویی؟؟

کی می آیی...؟

خودت برای ظهور دعا کن..!

میترسم اگر نیایی . . . . . . . . . . 


  • آلــــــو نــــــک . . .

چیز های مجانی زندگیدست نوشت :  بهترینها همیشه در ذهن می مانند . . . 


  • آلــــــو نــــــک . . .

دست نوشت : قدیما ما بودیم و تخته سیاه . . . 

اما حالا . . . 

یادش بخیر . . . 

  • آلــــــو نــــــک . . .

درز کنار هم

دست نوشت : هر وقت از دست کسی یا چیزی ناراحت شدی

فقط یه لحظه ،یه لحظه به نداشتن یا نبودنش فکر کن . . . 

  • آلــــــو نــــــک . . .