مـــن خـــدا را دارمـــــ . . .

مـــن خـــدا را دارمـــــ . . .

رحــمت به مادرم کــه مـــرا مجلس تو بـــرد

ایـــن شــوق نوکری اثر شبر مــــادر اسـت

هـم سنگــران آلــونک

اسلایدر

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • آلــــــو نــــــک . . .

  • آلــــــو نــــــک . . .