مـــن خـــدا را دارمـــــ . . .

مـــن خـــدا را دارمـــــ . . .

رحــمت به مادرم کــه مـــرا مجلس تو بـــرد

ایـــن شــوق نوکری اثر شبر مــــادر اسـت

هـم سنگــران آلــونک

اسلایدر

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

 

عید نوشت :

 

خداوند متعال خدائی کرد
و با خلقت حسین(ع) به انسانیت شرف بخشید.
جهان خلقت ، مثل او را به خود ندیده و نخواهد دید.
و فرزند او زین العابدین سیدالفقهاء بدیل نداشته و ندارد
صحیفه ی سجادیه پرچم بلند و آبروی اسلام و شیعه است.
و عباس و عباس و ما ادراک عباس، ابوالفضائل عبد صالح
هیهات که بدانیم چه ها کرد و چه ها در عالم معنویت میکند.

 

* * * عیدتان مبارک * * *

  • آلــــــو نــــــک . . .