مـــن خـــدا را دارمـــــ . . .

مـــن خـــدا را دارمـــــ . . .

رحــمت به مادرم کــه مـــرا مجلس تو بـــرد

ایـــن شــوق نوکری اثر شبر مــــادر اسـت

هـم سنگــران آلــونک

اسلایدر

۵ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

 

دست نوشت :

 

حکمت باران در این ایام میدانی که چیست؟

آب و جارو میزنند بهر محرم کوچه را!

  • آلــــــو نــــــک . . .

 

دست نوشت :

بندگی کن تاکه سلطانت کنند

تن رها کن تا همه جانت کنند

سر بنه در کف ، برو در کوى دوست
تا چو اسماعیل ، قربانت کنند
بگذر از فرزند و مال و جان خویش
تا خلیل الله دورانت کنند
عیدتون مبارک .  .  .

 

  • آلــــــو نــــــک . . .

 

دست نوشت :

 

چه خوب شــد عرفه دلبرم صدایــم کرد
خدا به خــــــاطر ارباب این عطایـــم کرد
چه منتی کـه در این روز معرفت، اربـاب
به خوان نعمت العفو خـــود گدایــم کرد
 *** التماس دعا ***

  • آلــــــو نــــــک . . .

  • آلــــــو نــــــک . . .

 

دست نوشت :

 

عاقد : خدا

شاهد : رسول خدا (ص)

دفتر : لوح محفوظ

مکان : عرش

عروس : کوثر

داماد : حیدر

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

تا علی عارف و فاطمه اش عارفه است

نمک سفره این خانه فقط عاطفه است

زندگی صرف جهیزیه و مهریه که نیست

مِهر ، مهریه ی شاهانه ی این طایفه است

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 * * * سالروز ازدواج آسمانیشان مبارک . . . * * * 

  • آلــــــو نــــــک . . .