مـــن خـــدا را دارمـــــ . . .

مـــن خـــدا را دارمـــــ . . .

رحــمت به مادرم کــه مـــرا مجلس تو بـــرد

ایـــن شــوق نوکری اثر شبر مــــادر اسـت

هـم سنگــران آلــونک

اسلایدر

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

 

دست نوشت:

* دوستان شیرازی که توفیق دارند در این مراسم شرکت کنند ان شا الله . . .

  • آلــــــو نــــــک . . .